Onderzoek naar langdurige blootstelling van honden met verontreinigende stoffen in de omgevingslucht

Onderzoek naar langdurige blootstelling van honden met verontreinigende stoffen in de omgevingslucht

Onderzoeksonderzoek naar langdurige blootstelling van honden met omgevingsluchtverontreinigende stoffen

ABSTRACT:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8730022/

EPA:

Landelijk Service Centrum voor Milieupublicaties (NSCEP)

Honden zijn vaak de voorkeurssoort als experimenteel model voor de studie van pulmonale reacties op langdurige blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen in kamers die milieu- of beroepsmatige blootstelling bij de mens simuleren.

Hun longen vertonen een redelijke gelijkenis met menselijke longen, ze zijn groot genoeg om seriële metingen van longreacties mogelijk te maken, en ze leven lang genoeg om ervoor te zorgen dat de bevindingen niet worden verstoord door veroudering.

Sinds 1957 zijn er verschillende onderzoeken naar langdurige blootstelling van honden aan luchtverontreinigende stoffen uitgevoerd: zeven onderzoeken met gasvormig en deeltjesvormig zwavel (IV); drie studies met stikstofoxiden; drie onderzoeken met ozon; twee studies met zure deeltjes; drie studies met mengsels van zwavelhoudende verontreinigende stoffen die op de Londense smog van 1952 zouden kunnen lijken; en een studie waarin ruwe en met ultraviolet (UV) bestraalde uitlaatgassen van motorvoertuigen en zwavelhoudende verontreinigende stoffen werden gebruikt.

De bevindingen ondersteunen de hypothese dat langdurige blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen op omgevingsniveau bronchitische laesies (zwaveloxide), emfysemateuze laesies (stikstofdioxide) of fibrotische laesies (ozon) kan veroorzaken. Geen van de onderzoeken toonde een aanwijzing voor synergetische effecten.

Om ons begrip van pulmonale reacties die worden geïnitieerd door de inademing van verontreinigende stoffen gedurende lange perioden te verbeteren, zijn nieuwe concepten nodig.

Onderzoekers zouden studies moeten overwegen met hondenmodellen van hart- en vaatziekten, de toepassing van nieuwe immunologische en moleculair-biologische technieken, de verschijnselen van tolerantie en aanpassing aan ingeademde luchtvervuiling, en blootstellingsatmosferen met toenemende complexiteit, waaronder fijne en ultrafijne deeltjes.

Langetermijnonderzoeken naar blootstelling van honden aan luchtverontreinigende stoffen

PDF:

Onderzoek naar langdurige blootstelling van honden aan verontreinigende stoffen in de omgevingslucht